Inici / Solucions / Maccion OEE

Maccion OEE

Maccion OEE® és el sistema per a la planificació de la producció i la monitorització de l’eficiència en temps real. Aquest producte de Maccion permet quantificar la productivitat de cada procés de la planta mesurant l’eficàcia de la maquinària industrial.
Maccion OEE® ofereix una gestió intel·ligent de les dades de producció per un anàlisi que permeti mesurar, gestionar i millorar.

Maccion

Obtenció d’indicadors clau d’interès (KPIs)

Càlcul de l’eficiència general dels equips a partir de la mesura de la seva disponibilitat, rendiment i qualitat

Càlcul de l’eficiència energètica per a maquinària i processos productius

Mesurament de l’eficiència del sistema logístic en funció de la qualitat de l’aprovisionament de materials i el càlcul dels nivells d’estoc.

Detecció de la quantitat i la naturalesa de les aturades, micro-aturades i incidències de la planta.

Planificació intel·ligent de la producció

Sistema MES

Sistema MES integrat a l'ERP de la companyia

Sensores y dispositivos

Sensors i dispositius en els llocs de treball per a gestionar les sèries de producció i l’estat de les màquines a temps real

Re-planificación inteligente

Re-planificació intel·ligent en funció de les comandes, les càrregues de treball i l’estat de les màquines

Metodologías de producción

Implementació de diferents metodologies de producció: planificador automàtic, Kanban i QRM-Polca