Maccion Marketplace per a la Indústria Metal·lúrgica

Benvingut a Maccion Marketplace! La nostra proposta innovadora està dissenyada per a les empreses del sector metal·lúrgic compromeses amb l’evolució cap a la indústria 4.0. Aquest Marketplace busca establir un entorn de col·laboració i innovació per a empreses que comparteixen processos similars, però que no són competència directa.

Objectiu del Marketplace

L’objectiu és formar consorcis d’empreses que compartiran despeses en el desenvolupament de solucions tecnològiques a mida. Això permet optimitzar costos i millorar l’eficiència operativa gràcies a l’experiència combinada de tots els membres.

Metodologia Proposada

  1. Identificació de Casos d’Ús i Necessitats: Analitzem les necessitats comunes dins del sector metal·lúrgic.
  2. Formació de Consorcis: Agrupem empreses segons nivells de maduresa tecnològica i interessos comuns.
  3. Visites Mútues: Organitzem visites entre les empreses per comprendre millor els seus processos.
  4. Sessions de Treball: Realitzem sessions per determinar necessitats específiques i el millor encaix tecnològic.
  5. Desenvolupament Conjunt: Desenvolupem solucions tecnològiques conjuntes, compartint recursos i coneixement.
  6. Adaptacions Particulars: Personalitzem les solucions segons les necessitats específiques de cada empresa.

Solucions Proposades per al Sector Metal·lúrgic

  • WOM (Work Order Manager): Gestió de la producció enfocada al rendiment dels processos.
  • MaccionOEE: Gestió de la producció enfocada al rendiment de les màquines, assegurant la màxima eficiència.
  • BiDoc – Zero Paper: Per a la gestió del manteniment i TPM (Manteniment Productiu Total), eliminant l’ús de paper i optimitzant la gestió de manteniment.
  • BiDoc – Zero Paper: Per a la gestió de les Checklists de qualitat i procediments, facilitant l’accessibilitat i l’actualització de documents crítics en temps real.

Proposta de Valor

Creiem que aquesta proposta pot revolucionar la manera com les empreses del sector metal·lúrgic aborden els desafiaments tecnològics i operatius, aportant un valor afegit substancial i un avantatge competitiu durador.

Participa en el Marketplace

Si vols formar part d’aquesta iniciativa pionera, omple el formulari següent per iniciar la col·laboració: Formulari d’Inscripció.

No perdis l’oportunitat de ser part d’aquest canvi cap a la indústria 4.0 amb nosaltres.

Informació de les sessions:

Presentació Marketplace

Sessió Online

Sessió Presencial

Exemple de Cas d’Èxit

Recentment, Maccion ha format un consorci amb tres empreses del sector tèxtil. Tot i operar en segments diferents, han pogut beneficiar-se de solucions comunes, optimitzant els seus sistemes de producció i avançant en la gestió logística i l’anàlisi de dades de rendiment.

Uneix-te a Nosaltres

Aprofitem l’oportunitat per encoratjar-vos a liderar el canvi cap a la indústria 4.0 amb Maccion.