Actualitat i laboratori d’idees 4.0

La Indústria 4.0 a les Pimes

El camí cap a la indústria 4.0 ja ha començat. L’adaptació de les empreses a aquest nou model productiu serà una necessitat d’obligat compliment per tal de mantenir la competitivitat en un entorn globalitzat.

Termes com bigdata, cloud, fabricació additiva, realitat augmentada, IOT,… formen part del nou paradigma productiu que aplicarem en els propers anys.

Ara bé, aquests termes no són més que tecnologies habilitadores del nou model d’indústria i que no cal confondre amb la seva implantació.

Les pimes hauran de fer la transformació a partir de petits canvis que aportin valor a les seves estructures i garanteixin la satisfacció del nou client 4.0. Un client que espera un producte d’alt valor, particularitzat, a un preu competitiu i amb una entrega ràpida.

La nova indústria haurà de ser àgil i flexible.

No n’hi ha prou en invertir en tecnologia per donar valor al producte, sinó que caldrà revisar l’eficiència de les línies de producció (OEE), la logística interna i externa, la traçabilitat dels productes i processos productius, així com la gestió documental interna i el seu flux a tota la cadena de valor.

Si ens plantegem com cal enfocar aquestes àrees per tal que ens aportin valor a la nostra indústria, la resposta la trobarem en el concepte del Lean Manufacturing.

El Lean, o producció ajustada, el podem resumir com evitar tot allò que es sobrant a tota la cadena de valor de la nostra factoria. No només hem d’entendre aquest sobrant com un residu físic, sinó també com evitar el consum de temps innecessaris a tota la fàbrica.

Estalviar temps implicarà tenir geolocalització dels actius de fàbrica per optimitzar la seva recerca, la producció s’haurà de notificar en temps real al departament administratiu per permetre actuar en cas d’incidències, les avaries s’hauran d’evitar amb manteniment preventiu i predictiu, els canvis de formats a la línia hauran de ser ràpids… En definitiva, haurem de Sentir i gestionar la fàbrica en temps real.

Sentirem la fàbrica a partir de la instal·lació de sensòria intel·ligent, una sensòria aplicada al procés, però també al context productiu.

Actuarem i gestionarem de forma àgil amb un flux de comunicacions vertical i horitzontal aplicat a tota la cadena de valor.

L’estandardització dels sistemes d’informació ens permetrà recollir dades de fonts heterogènies i processar des de petits volums de dades fins als grans volums en la presa de decisions.

La combinació de les tecnologies amb els conceptes del Lean tradicional ens porten a definir el Lean Digital.

Aquest Lean Digital ens ha de marcar les directrius a l’hora de gestionar els nous processos digitals que apareixen en l’adopció de les noves tecnologies.

La implantació de la solució 4.0 ha de ser global ?

No. Previ a la implantació cal definir un full de ruta que reculli quines són les necessitats reals i quines són les que ens aportaran més valor. Aquest anàlisis serà realitzat entre l’empresa i experts en organització industrial.

Les pimes, molt possiblement, no disposin d’un departament d’aplicació de la i4.0 sent convenient la participació de l’empresa en clusters o associacions del gremi, des dels quals es puguin impulsar els ajuts i la col·laboració amb empreses tecnològiques.

Definit el full de ruta, la implantació serà en forma de pilots per tal d’assolir el valor objectiu del procés, un valor que habiliti un ràpid retorn de la inversió i una implantació efectiva del model.

Tecnologia és sinònim d’inversió. Haurem de fer una gran inversió per transformar la nostra fàbrica ? 

No. L’objectiu és aportar valor i no l’adquisició de tecnologia. Invertirem en el model tecnològic que pugui millorar el nostre procés i per tant assolir el valor objectiu que ens permeti millorar en competitivitat.

La solució ha de ser àgil i escalable.

Àgil perquè l’evolució tecnològica obliga a gestionar els projectes de forma ràpida. Un projecte de llarga durada pot tornar obsoleta la tecnologia triada.

Diem que el peix gros es menja al xic. En els propers anys la cita serà que el peix ràpid es menja al lent.

Escalable perquè hem de poder replicar el model validat de forma fàcil en tots els punts de la fàbrica on apliqui.

Les empreses gestores i implantadores de projectes i4.0 han de ser també àgils per tal de satisfer les premisses exposades. Sembla doncs una bona opció que les pimes optin per la col·laboració amb startups o petites empreses especialitzades en el procés d’implementació de la i4.0 per tal de fer el camí cap a la factoria del futur.

Un comentari

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *