Business Intelligence

MaccionBi® és la plataforma de Business Intelligence para una anàlisi de la informació que permet mesurar, gestionar i millorar.

Transforma les dades en coneixement