Bi Trace

BiTrace® es el sistema que assegura el seguiment i la traçabilitat en temps realde qualsevol actiu dins de tota la cadena de subministrament.

La solució s’habilita a partir de la combinació de les tecnologies més avançades de geolocalització.

Millores per al teu sistema de producció:

Imagina què…

Arriba una no-qualitat del teu client i tens traça de totes les fases productives del producte i dels components que l’integren

Saps en temps real els ítems que tens en cada zona i ubicació del teu magatzem

Pots crear els teus dashboard per a visualitzar els nivells de estoc que tens en cada punt de la teva fàbrica

Pots gestionar els moviments de material automàticament en funció de l’estat real de l’inventari

Pots vincular tota la informació que vulguis als canvis d’estat de cada producte (màquina, operari, checklist, comentaris, links, etc.)

…amb BiTrace®, el seguiment i la traçabilitat de tota la producció de la teva fàbrica

Les principals funcionalitats:

Los beneficios:

Casos d’èxit