Kanban4.0

Kanban 4.0® es el sistema automàtic de gestió de la logística interna de Maccion.

  • Kanban 4.0 en magatzems logístics
    Sistema d’aprovisionament automàtic de materials
  • Kanban 4.0 en línies de producció JIT
    Sistema d’aprovisionament automàtic de materials

Els nostres clients fan servirKanban 4.0 ® per ajustar la seva producció i millorar l’eficiència de l’aprovisionament de materials.

Els resultats de les implantacions en diferents plantes productives han estat:

0%
Reducció dels temps d’aprovisionament més d’un 50%
0%
Reducció dels nivells de estoc en més d’un 40%
0%
Reducció d’aturs productius per trencament de estoc en un 25%
0%
Reducció dels aprovisionaments incorrectes pel factor humà en un 100%

Les funcionalitats de Kanban 4.0 ®

Trucades automàtiques de materials mitjançant sensor

Trucades manuals de materials des d’un terminal

Configuració de grups d’aprovisionament

Canvis de referència en les ubicacions de material

Detecció de precisió del nivell d’estoc amb la instal·lació de diversos sensors

Assignació de tasques de reposició als operaris segons les condicions de treball

Panells informatius per als operiaris en planta

Enviament d’e-mail als directius, a compres o a proveïdors

Connexió amb Maccion OEE per a reportis d’eficiència de l’aprovisionament

Casos d’èxit