Maccion OEE

Maccion OEE® és el sistema per a la planificació de la producció i el monitoratge de l’eficiència a temps real. Aquest producte de Maccion permet quantificar la productivitat de cada procés en planta mesurant l’eficàcia de la maquinària industrial.

Maccion OEE® ofereix una gestió intel·ligent de les dades de producció per a una anàlisi que permeti mesurar, gestionar i millorar.

Obtenció d’indicadors clau d’interès (KPIs)

Planificació intel·ligent de la producció

Sistema MES integrat al ERP de la companyia

Sensors i dispositius en els llocs de treball per a gestionar les seriïs producció i l’estat de les màquines a temps real

Re-planificació intel·ligent en funció de les comandes, les càrregues de treball i l’estat de les màquines

Implementació de diferents metodologies de producció: planificador automàtic, Kanban i QRM-Polca

Casos d’èxit