Maccion OEE

Maccion OEE® es el sistema para la planificación de la producción y la monitorización de la eficiencia a tiempo real. Este producto de Maccion permite cuantificar la productividad de cada proceso en planta midiendo la eficacia de la maquinaria industrial.

Maccion OEE® ofereix una gestió intel·ligent de les dades de producció per a una anàlisi que permeti mesurar, gestionar i millorar.

Obtenció d’indicadors clau d’interès (KPIs)

Planificació intel·ligent de la producció

Sistema MES integrat al ERP de la companyia

Sensors i dispositius en els llocs de treball per a gestionar les seriïs producció i l’estat de les màquines a temps real

Re-planificació intel·ligent en funció de les comandes, les càrregues de treball i l’estat de les màquines

Implementació de diferents metodologies de producció: planificador automàtic, Kanban i QRM-Polca

Casos d’èxit