BiCaptor

BiCaptor® és el sistema de recopilació, emmagatzematge i explotació de dades de Maccion. Aquest sistema es converteix en l’eina de Business Intelligence i millora contínua dels nostres clients.

El sistema preveu la captació de tota mena d’informació, així com la connectivitat i integració que requereix la Indústria 4.0

Les funcionalitats de Kanban 4.0 ®

BiCaptor® pot implementar funcionalitats a mesura dels nostres clients com:

Traçabilitat de contenidors

Geolocalització d’actius mòbils

Control de pas d’elements per RFID o visió artificial

Análisis de eficiencia con Maccion OEE®

Sistema automático de gestión de la logística interna con Kanban 4.0®

Sistema de gestión inteligente de la documentación en base al contexto productivo en el puesto de trabajo con Bidoc®

Casos d’èxit