Aplicació per al control de les operacions en temps real

05/12/2022

Zedesa, Proline Barcelona i Grup Lamadrid són empreses tèxtils amb processos manuals que ja disposen d’un Sistema de Gestió que els permet controlar la seva fabricació, obtenint l’estat de les operacions, la gestió dels magatzems, els controls horaris per als treballadors, etc.

OBJECTIU:

– Desenvolupar les eines per a supervisores i operàries que siguin amigables i intuïtives.

– Obtenir un control en temps real mitjançant els reportis dels dispositius mòbils amb lectura OCR i codis de barres.

– Tecnología principal: Integración de Sistemas.

– Tecnologia principal: Integració de Sistemes.

RESULTATS:

– Informació i monitoratge en temps real.

– Reducció del temps destinat a reportar la producció.

– Reducció del temps destinat a la generació d’informes interns.

– Eines d’anàlisis per a la millora de processos.

MaccionOEE

MaccionWOM

Información adicional

Casos d’èxit