CardManager: Gestió de tasques i incidències amb targetes Kanban personalitzables

11/01/2019

El módulo CardManager es una potente herramienta desarrollada para la solución BiDoc, permitiéndole gestionar las tareas o incidencias mediante tarjetas personalizables y totalmente adaptables a sus necesidades. Gracias a estas tarjetas, el cliente puede mantener la política de Mantenimiento Preventivo, agilizando la gestión de averías y evitar paradas de producción innecesarias.

COM FUNCIONA?

CardManager està basat en el sistema de targetes Kanban, complementant les alertes de manteniment de BiDoc. Quan un treballador detecta una avaria, ja sigui durant un manteniment autònom o durant la producció, es podrà notificar mitjançant les Llistes Intel·ligents de BiDoc. Aquests informes s’introduiran en un tauler de targetes Kanban on es classifiquen automàticament en funció de la seva naturalesa i prioritat. A més, la creació automàtica d’una targeta genera avisos que reben els operaris donis de qualsevol punt de la fàbrica.

Els operaris podran introduir comentaris referents al problema i a la seva reparació per a donar-la per resolta. BiDoc permet també exportar els informes per a compartir-los amb altres Sistemes d’Informació.

Donis del moment zero de la implementació pot:

– Controlar en temps real l’estat de cada tasca.

– Monitorar i obtenir la traçabilitat dels estats pels quals ha passat una targeta.

AVANTATGES:

– Reducció del temps de resposta i costos de gestió.

– Visibilitat i avisos en temps real.

– Anàlisi per a la presa de decisions a curt i llarg termini.

– Fàcil gestió i flexibilitat en la configuració.

Més informació sobre BiDoc

Casos d’èxit