Gestió de la producció d’un laboratori. Control dels processos i verificació de la qualitat amb Llistes de Control Intel·ligents

05/12/2022

El laboratori parteix de la necessitat d’integrar un complet Sistema de Planificació per a la seva planta de fabricació i envasament de productes alimentosos amb les següents característiques:

OBJECTIU:

– Integració amb el Sistema de Gestió de l’empresa.

– Planificació i assignació de recursos de la planta.

– Informar els operaris de les operacions pendents de realitzar.

– Automatització segura que permeti gestionar els fitxatges del personal sense intervenir en l’estat dels reactors de fabricació i les màquines de línia d’assemblat.

– Gestió de la presència en els punts de treball entre diversos treballadors/as.

– Pautes de control que permetin verificar els processos de fabricació del producte.

RESULTAT:

– Integració amb el sistema de gestió de l’empresa aconseguint una planificació en planta completa i controlada.

– Mitjançant les llistes de control s’aconsegueix que el producte estigui totalment verificat pels operaris i pels supervisors, eliminant els errors de no-qualitat i/o fabricació.

– Notificació per mail en cas que MaccionWOM no pugui comunicar-se amb el sistema de l’empresa.

– S’augmenta la llibertat de maniobra dels operaris en els punts de treball sense perdre la seguretat ni el procés productiu del producte.

– Recollida d’Informació detallada i completa del context productiu per a ser visualitzada, exportada i/o analitzada.

MaccionOEE

MaccionWOM

Casos d’èxit